Pravila za Prostor v posebni izdaji glasila ~ za lokalne volitve 2018 ~

datum: 29.10.2018

kategorija: Razpisi

 Pravila za Prostor v posebni izdaji  glasila 

~ za lokalne volitve 2018 ~

 

Občina Divača bo vsem organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 zagotovila enake pogoje za predstavitev v javnem glasilu Občine Divača v naslednjem obsegu:

1.      Vsak organizator volilne kampanje za volitve župana ima na razpolago brezplačno predstavitev v velikosti ene strani - to je 6200 znakov s presledki ali fotografija 59 mm x 85 mm (pokončna) in 5600 znakov s presledki.

 2.     Vsak organizator volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ima na razpolago brezplačno predstavitev v velikosti  1/2 strani - to je 3100 znakov s presledki ali fotografija 59 mm x 85 mm (pokončna) in 2800 znakov s presledki.

Predstavitev lahko vključuje tudi znak politične stranke in fotografijo kandidata za župana ali fotografije kandidatov za člane občinskega sveta v velikostih, navedenih v prejšnjih točkah.

 

V primeru daljše predstavitve organizatorja volilne kampanje opozarjamo, da tekst oziroma slike ne bodo objavljene v celoti.

 

Predstavitev bo odrezana pri maksimalno dovoljeni dolžini.

 

Občina prav tako ne zagotavlja lektoriranja predstavitev.

 

Predstavitve bodo objavljene v vsebini, kot bodo dostavljene.

 

Organizatorji volilne kampanje dostavijo predstavitve po elektronski pošti na naslov obcina@divaca.si z naslovom: »Za lokalne volitve 2018« ali na zgoščenki na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača do vključno petka, 2.11.2018, do 12. ure.

Poslano besedilo mora biti v Word formatu, slika v JPG ali TIFF obliki.

 

Vrstni red predstavitev kandidatov za župana bo enak vrstnemu redu, ki bo na glasovnicah;

za vrstni red predstavitev kandidatov za občinski svet bo izveden žreb, ki ga bo izvedla občinska volilna komisija.

 

Pravila za prostor 

 

Alenka Štrucl Dovgan

Županja Občine Divača