Zaključek izbirnega postopka za prosto delovno mesti HIŠNIK IV

datum: 21.12.2018

kategorija: Razpisi

OBVESTILO  O  KONČANEM  IZBIRNEM  POSTOPKU

 Obveščamo, da je bil na izbirnem postopku za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Hišnik IV v občinski upravi Občine Divača, s šifro J034020, številka objave  110-0006/2018-1, ki je bil objavljen dne 19.10.2018 na spletni strani in oglasni deski Občine Divača in na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, izbran kandidat.

 Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve obvestila pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Iztok Felicjan (tel. 05–731 09 30), elektronski naslov  iztok.felicjan@divaca.si.

 

Številka:  110-0006/2018-30

Datum:    21.12.2018 

 

 Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Obvestilo