REZULTATI - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO – LETO 2018

datum: 31.12.2018

kategorija: Razpisi

 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO – LETO 2018

 

1.      Prejemniki in višina prejetih sredstev 

 

NAZIV PREJEMNIKA

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

LD GABERK DIVAČA

771,29

2.

LD SENOŽEČE

914,50

3.

LD TIMAV VREME

637,93

 

SKUPAJ

2.323,72

 

 2.     Povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev:

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67 z dne 19.10.2018. Prijavo so oddali 3 prijavitelji, vse prijave so bile odobrene. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in Odloka o proračunu Občine Divača v prvi fazi razdeljena v višini 2.323,72 EUR.