Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - k.o. Dolnje Ležeče

datum: 19.02.2019

kategorija: Razpisi

 Zemljišču s parcelno št. 1844/46, k.o. 2451 – Dolnje Ležeče (ID  6903761), se ukine status grajenega javnega dobra.

 

 

Odločba