Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra - k.o. Dolenja vas

datum: 19.02.2019

kategorija: Razpisi

 Zemljišču s parcelno št. 2641/2, k.o. 2441 – Dolenja vas (ID  6935216), se ukine status grajenega javnega dobra.

 

Odločba