Odločba - grajeno javno dobro

datum: 26.04.2019

kategorija: Razpisi

 Odločba o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-0022/2012-401 z dne 26.4.2019.