Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra - k.o. Divača

datum: 12.06.2019

kategorija: Razpisi

Zemljišču s parcelno št. 1047/6, k.o. 2452-Divača  (ID  6967833), se ukine status grajenega javnega dobra.

Sklep občinskega sveta št. 032-0009/2019-19 z dne 15.5.2019

Odločba št. 478-0023/2019-5 z dne 11.06.2019.