REZULTATI - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA TURIZMA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2019

datum: 04.07.2019

kategorija: Razpisi

 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA TURIZMA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2019

 

 1.     Prejemniki in višina prejetih sredstev za redno dejavnost

 

 

NAZIV PREJEMNIKA

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

TŠKD URBANŠČICA

1.226,80

2.

PRIMORSKI KLUB LJUBITELJEV STARIH MOTORNIH VOZIL BALILLA

845,80

3.

JAMARSKO DRUŠTVO GREGOR ŽIBERNA DIVAČA

1.072,10

4.

RD BANDERA

1.078,40

5.

KUD PEPCA ČEHOVIN TATJANA

1.185,30

6.

RD LIPA

613,10

7.

TD ŠKOCJAN

823,80

8.

TKŠD MEJAME

635,90

9.

KULTURNO, ŠPORTNO IN RAZVOJNO DRUŠTVO TRAKTORSKE VESELE URICE

518,80

 

SKUPAJ

8.000,00

 

 

2.    Prejemniki in višina prejetih sredstev za organizacijo velike prireditve

 

 

NAZIV PREJEMNIKA

NAZIV PRIREDITVE

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

TŠKD URBANŠČICA

VREMSKI PRAZNIK 2019

500,00

2.

PRIMORSKI KLUB LJUBITELJEV STARIH MOTORNIH VOZIL BALILLA

KRAS-BRKINI 2019

500,00

3.

KUD PEPCA ČEHOVIN TATJANA

PASTIRSKE IGRE

500,00

4.

TD ŠKOCJAN

ŠKOCJANFEST 2019

500,00

5.

TD ŠKOCJAN

24. TRADICIONALNI POHOD OB PONORU REKE REKE

500,00

6.

TKŠD MEJAME

KAČIŠN'CA

500,00

 

SKUPAJ

 

3.000,00

 

Za organizacijo velikih prireditev je po javnem razpisu zagotovljenih 10.000,00 EUR sredstev. Razlika sredstev bo organizatorjem razdeljena po prejemu poročila o realizaciji velike prireditve (10.10.2019).

 

 

3.    Povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev:

Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma v Občini Divača za leto 2019 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22 z dne 05.04.2019. Prijavo je oddalo 9 prijaviteljev, vse prijave so bile odobrene. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in Odloka o proračunu Občine Divača v prvi fazi razdeljena v višini 11.000,00 EUR.

 

Številka: 410-0004/2019-8

Datum: 02. 07. 2019