Izločitev iz javnega dobra

datum: 15.07.2019

kategorija: Razpisi

  1. Zemljiščema s parcelno št. 1073/4, k.o. 2462 Podgrad (ID  6974745) in parcelno št. 1073/6, k.o. 2462 Podgrad (ID  6374741)  se ukine status grajenega javnega dobra.
  2.  

    Sklep občinskega sveta št. 032-0011/2019-05 z dne 20.06.2019

    Odločba št. 478-0032/2019-3 z dne 12.07.2019.

     

  3. Zemljišču s parcelno št. 466/19, k.o. 2452-Divača  (ID  6937051), se ukine status grajenega javnega dobra.

 

Sklep občinskega sveta št. 032-0011/2019-06 z dne 20.06.2019

Odločba št. 478-0049/2018-15 z dne 12.07.2019.