Objava rezultatov: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA, GOZDARSTVA, RIBIŠTVA IN LOVSTVA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2019

datum: 15.07.2019

kategorija: Razpisi

  

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA, GOZDARSTVA, RIBIŠTVA IN LOVSTVA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2019

 

 

1.     Prejemniki in višina prejetih sredstev za področje kmetijstva in podeželja –za I. obravnavo

 

 

NAZIV PREJEMNIKA

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

DRUŠTVO KMETIC SEŽANSKE REGIJE

600,66

2.

ČEBELARSKO DRUŠTVO SEŽANA

1789,06

3.

DRUŠTVO BRKINSKIH SADJARJEV

754,02

4.

DRUŠTVO PROIZVAJALCEV KRAŠKEGA BRINJEVCA

140,58

5.

DRUŠTVO PROIZVAJALCEV BRKINSKEGA SLIVOVCA

140,58

6.

DRUŠTVO TURIZMA NA KMETIJAH FRASKA

575,10

 

SKUPAJ

4.000,00

 

2.    Prejemniki in višina prejetih sredstev za področje gozdarstva, lovstva in ribištva – za I. obravnavo

 

 

NAZIV PREJEMNIKA

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV VRHE-VREMŠČICA

712,25

2.

BRKINSKO KRAŠKA ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN

887,75

 

SKUPAJ

1.600,00

 

 

3. Povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev:

Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, ribištva in lovstva v Občini Divača za leto 2019 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24 z dne 12.04.2019. Prijavo je oddalo 6 prijaviteljev za področje kmetijstva in podeželja in 2 prijavitelja za področje gozdarstva, lovstva in ribištva. Vse prijave so bile odobrene. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in Odloka o proračunu Občine Divača, za prvo obravnavo razdeljena v višini 5.600,00 EUR.

 

Številka: 410-0003/2019-8

Datum: 15. 07. 2019