Odločba - grajeno javno dobro

datum: 27.08.2019

kategorija: Razpisi

 Odločba o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-0022/2012-408 z dne 26.8.2019.