obvestilo - podaljšanje roka za oddajo razvojnih pobud s področja urejanja prostora v postopku SD OPN2

datum: 30.03.2020

kategorija: Razpisi

Občina Divača zainteresirane lastnike zemljišč ter druge pravne in fizične osebe obvešča, da se zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije ob razglašeni epidemiji nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) rok za oddajo razvojnih pobud s področja urejanja prostora v postopku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 2 (SD OPN2) podaljša do 4. maja 2020.

obvestilo - podaljšanje roka