JAVNI RAZPIS ZA LETO 2020 ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA

datum: 15.05.2020

kategorija: Razpisi

 Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,  111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg), Odloka o proračunu občine Divača za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/19), Statuta občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/16) (v nadaljevanju: Pravilnik), Lokalnega programa za  kulturo Občine Divača za leto 2020 (sprejetega na 6. dopisni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 22.4.2020), Občina Divača objavlja

 

 JAVNI RAZPIS ZA LETO 2020 ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI DIVAČA

 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture ter sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na  področju kulture.

 Razpis se prične z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije št. 69/20 z dne 15.5.2020 in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Besedilo razpisa (Uradni list RS, št. 69/20)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA (*.doc)

 

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/16)

 Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/16)