REZULTATI - Javni razpis za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača - za leto 2019

datum: 07.10.2019

kategorija: Razpisi

IZBRANI IZVAJALCI PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2019 in VIŠINE POGODBENIH SOFINANCERSKIH SREDSTEV

v okviru Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača - za leto 2019 (Uradni list RS, št.: 22/19):

 Rezultati