Obvestilo o zaključku javnega natečaja

datum: 05.06.2020

kategorija: Razpisi

 OBVESTILO  O  KONČANEM  IZBIRNEM  POSTOPKU

 

Obveščamo, da je bil na izbirnem postopku za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Delovodja V v občinski upravi Občine Divača, s šifra delovnega mesta: J035007, številka objave  110-0006/2020-1, ki je bil objavljen dne 03.02.2020 na spletni strani in oglasni deski Občine Divača in na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, izbran kandidat.

 Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve obvestila pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

 Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Iztok Felicjan (tel. 05–731 09 30), elektronski naslov  iztok.felicjan@divaca.si.

 

 Obvestilo

 

Številka: 110-0006/2020-46

Datum: 5. 6. 2020

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan