Ugotovitvena odločba - grajeno javno dobro

datum: 13.07.2020

kategorija: Razpisi

 Odločba o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-0022/2012-413 z dne 13.7.2020.