Ugotovitvena odločba - grajeno javno dobro

datum: 13.07.2020

kategorija: Razpisi

Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi  statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478-0022/2012-416 z dne 13.7.2020.