Izločitev iz javnega dobra

datum: 18.07.2020

kategorija: Razpisi

Zemljišču s parcelno št. 1455/5, k.o. 2463 Škoflje (ID  7018210) se ukine status grajenega javnega dobra.

 

Sklep občinskega sveta št. 032-0006/2020-14 z dne 16.06.2020

Odločba št. 478-0051/2019-4 z dne 17.07.2020