Obvestilo o končanem izbirnem postopku

datum: 24.08.2020

kategorija: Razpisi

 

OBVESTILO  O  KONČANEM  IZBIRNEM  POSTOPKU

 

Obveščamo, da je bil na izbirnem postopku za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Delovodja V v občinski upravi Občine Divača, s šifra delovnega mesta: J035007, številka objave  110-0011/2020-2, ki je bil objavljen dne 21.7.2929 na spletni strani in oglasni deski Občine Divača in na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, izbran kandidat.

 Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve obvestila pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

 Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Iztok Felicjan (tel. 05–731 09 30), elektronski naslov  iztok.felicjan@divaca.si.

 

 Obvestilo

 

Številka: 110-0011/2020-21

Datum:    24.8.2020

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan