Objava rezultatov: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA, GOZDARSTVA, RIBIŠTVA IN LOVSTVA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2020

datum: 02.09.2020

kategorija: Razpisi

 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA, GOZDARSTVA, RIBIŠTVA IN LOVSTVA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2020

 

 1.     Prejemniki in višina prejetih sredstev za področje kmetijstva in podeželja –za I. obravnavo

 

 

NAZIV PREJEMNIKA

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

DRUŠTVO KMETIC SEŽANSKE REGIJE

339,71

2.

ČEBELARSKO DRUŠTVO SEŽANA

2057,37

3.

DRUŠTVO BRKINSKIH SADJARJEV

805,98

4.

DRUŠTVO PROIZVAJALCEV KRAŠKEGA BRINJEVCA

148,47

5.

DRUŠTVO PROIZVAJALCEV BRKINSKEGA SLIVOVCA

148,47

 

SKUPAJ

3500,00

 

2.    Prejemniki in višina prejetih sredstev za področje gozdarstva, lovstva in ribištva – za I. obravnavo

 

 

NAZIV PREJEMNIKA

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV VRHE-VREMŠČICA

999,99

 

SKUPAJ

999,99

 

 

3.    Povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev:

Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, ribištva in lovstva v Občini Divača za leto 2020 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 61 z dne 30.04.2020. Prijavo je oddalo 5 prijaviteljev za področje kmetijstva in podeželja in 1 prijavitelj za področje gozdarstva, lovstva in ribištva. Vse prijave so bile odobrene. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in Odloka o proračunu Občine Divača, za prvo obravnavo razdeljena v višini 4.499,99 EUR.

 

Številka: 410-0009/2020-6

Datum: 31. 08. 2020