Obvestilo o končanem natečajnem postopku

datum: 23.11.2020

kategorija: Razpisi

 OBVESTILO  O  KONČANEM  NATEČAJNEM  POSTOPKU

 

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovna mesta »SVETOVALEC (m/ž)«  v občinski upravi Občine Divača,

številka javnega natečaja 110-0010/2020-2, ki je bil dne 20.7.2020 objavljen na uradni spletni strani občine in dne 21.7.2020 na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, izbran kandidat.

 Neizbrane kandidatke in kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

 Dodatne informacije o natečajnem postopku daje direktor občinske uprave Iztok Felicjan, ki je dosegljiv na telefonski številki 05 – 731 09 30 ali po elektronski pošti iztok.felicjan@divaca.si, in sicer vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

 

Številka: 110-0010/2020-78

Datum: 23.11.2020

  

Županja  Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Obvestilo