JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA, GOZDARSTVA, RIBIŠTVA IN LOVSTVA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2020

datum: 29.12.2020

kategorija: Razpisi

 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA, GOZDARSTVA, RIBIŠTVA IN LOVSTVA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2020

 

1.      Prejemniki in višina prejetih sredstev za področje kmetijstva in podeželja –za II. obravnavo (obdobje od julija – decembra 2020)

 

 

NAZIV PREJEMNIKA

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

DRUŠTVO KMETIC SEŽANSKE REGIJE

127,26

2.

ČEBELARSKO DRUŠTVO SEŽANA

763,56

3.

DRUŠTVO BRKINSKIH SADJARJEV

127,26

4.

DRUŠTVO PROIZVAJALCEV KRAŠKEGA BRINJEVCA

21,21

5.

DRUŠTVO PROIZVAJALCEV BRKINSKEGA SLIVOVCA

21,21

 

SKUPAJ

1.060,50

 

2.     Prejemniki in višina prejetih sredstev za področje gozdarstva, lovstva in ribištva – za II. obravnavo (obdobje od julija – decembra 2020)

 

 

NAZIV PREJEMNIKA

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV VRHE-VREMŠČICA

174,90

 

SKUPAJ

174,90

  

3.     Povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev:

Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, ribištva in lovstva v Občini Divača za leto 2020 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 61 z dne 30.04.2020. Prijavo je oddalo 5 prijaviteljev za področje kmetijstva in podeželja in 1 prijavitelj za področje gozdarstva, lovstva in ribištva. Vse prijave so bile odobrene. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in Odloka o proračunu Občine Divača, za drugo obravnavo razdeljena v višini 1.235,40 EUR.

  

Številka: 410-0009/2020-8

Datum: 29. 12. 2020