JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA TURIZMA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2020

datum: 30.12.2020

kategorija: Razpisi

 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA TURIZMA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2020  

1.      Prejemniki in višina prejetih sredstev za redno dejavnost 

 

NAZIV PREJEMNIKA

Razdeljena sredstva v EUR za I. obravnavo

Razdeljena sredstva v EUR za II. obravnavo

1.

TŠKD URBANŠČICA

1.111,08

1524,73

2.

PRIMORSKI KLUB LJUBITELJEV STARIH MOTORNIH VOZIL BALILLA

481,47

545,55

3.

JAMARSKO DRUŠTVO GREGOR ŽIBERNA DIVAČA

762,94

279,77

4.

RD BANDERA

500,15

442,97

5.

KUD PEPCA ČEHOVIN TATJANA

574,06

746,05

6.

RD LIPA

648,13

233,14

7.

TD ŠKOCJAN

777,75

606,16

8.

TKŠD MEJAME

481,47

373,02

9.

DRUŠTVO VREMSKE MLADINE

462,95

489,59

 

SKUPAJ

5.800,00

5.240,98

 

Za sofinanciranje redne dejavnosti turističnih društev / klubov je po javnem razpisu zagotovljenih 10.800,00 EUR sredstev. Sredstva za prvo obravnavo so bila razdeljena glede na realizirane aktivnosti za obdobje januar – junij 2020. Sredstva za drugo obravnavo so bila razdeljena na podlagi dostavljenih poročil o realizaciji celotnega programa in programa za obdobje julij – december 2020. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in Odloka o proračunu Občine Divača za redno dejavnost razdeljena v višini 11.040,98 EUR (v višini sredstev je upoštevana še razlika neporabljenih sredstev v višini 240,98 EUR iz naslova ne-programskih stroškov).

 

2.     Prejemniki in višina prejetih sredstev za ne-programske stroške 

 

NAZIV PREJEMNIKA

RAZDELJENA SREDSTVA v EUR

1.

KUD PEPCA ČEHOVIN TATJANA

48,00

2.

JAMARSKO DRUŠTVO GREGOR ŽIBERNA DIVAČA

397,07

3.

RAZVOJNO DRUŠTVO BANDERA

145,02

4.

TKŠD URBANŠČICA

78,84

5.

TD ŠKOCJAN

1.090,09

 

SKUPAJ

1.759,02

 

Za kritje ne-programskih stroškov je po javnem razpisu zagotovljenih 2.000,00 EUR sredstev. Sredstva za kritje ne-programskih stroškov se razdelijo na podlagi poročila o realizaciji programa in ustreznih dokazil. Sredstva so bila na podlagi javnega razpisa in Odloka o proračunu Občine Divača za ne-programske stroške razdeljena v višini 1.759,02 EUR.

 

Številka: 410-0010/2020-7

Datum: 30. 12. 2020