Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra - k.o. Divača

datum: 06.04.2021

kategorija: Razpisi

 Zemljišču s parcelno št. 1050/30, k.o. 2452 Divača (ID  7084082)  se ukine status grajenega javnega dobra.

 

Odločba