Javni razpis - gospodarstvo 2010

datum: 29.06.2010

kategorija: Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POSOJIL IN SUBVENCIONIRANJE OBRESTI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI DIVAČA

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POSOJIL IN SUBVENCIONIRANJE OBRESTI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI DIVAČA

Javni razpis gospodarstvo 2010

Razpisna dokumentacija:

Vloga in izjava o komulaciji