Javni razpis za spodbujanje in sofinanciranje večjih prireditev 2011

datum: 14.07.2011

kategorija: Razpisi

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK (Uradni list RS št. 77/2007- UPB1, 56/2008, 4/2010) (v nadaljevanju: ZUJIK), Odloka o poračunu občine Divača za leto 2011 (Uradni list RS št. 29/11), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), 8. člena Pravilnika o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev na območju občine Divača (Uradni list RS, št. 18/08, 24/09) (v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja Občina DivačaJAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE IN SOFINANCIRANJE VEČJIH PRIREDITEV NA OBMOČJU OBČINE DIVAČA – za leto 2011

Besedilo javnega razpisa
besedilo


Prijavni obrazec-velike prireditve
obrazec


Prijavni obrazec-večje kulturne prireditve
obrazec


Prijavni obrazec-vaške prireditve
Obrazec


Prijavni obrazec-večje športne prireditve
obrazec