Razpis za športnika Krasa in Brkinov

datum: 04.12.2013

kategorija: Razpisi

Predlogi za priznanja Športnika Krasa in Brkinov za 2013

Naprošamo vsa društva, da do srede, 18. 12. 2013, posredujejo predloge za priznanja, ki naj bodo v skladu s Pravilnikom o priznanjih za Športnika Krasa in Brkinov, ki je priložen v prilogi. Kandidate lahko predlagajo klubi, društva, druge športne organizacije, podjetja, vzgojno-izobraževalne ustanove ter posamezniki – fizične osebe. Predlog naj vsebuje točne podatke o predlaganem kandidatu, vključno z navedbo točnega naslova, kontakta, razloga in kratko obrazložitvijo.

Predlog pošljite na e-naslov: (zadeva: Športnik Krasa in Brkinov 2013).

Prosimo, da upoštevate rok oddaje predlogov.

Za vse dodatne informacije ter pomoč lahko pokličete Nika Zadnika na tel. 041 295 393 ali pišite na e-mail: .

Športni pozdrav!

Športna zveza Občine Hrpelje Kozina, Športna zveza Občine Sežana,
Občina Divača, Občina Komen



Poziv

Razpis

Obrazec za oddajo predlogov