JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2017

datum: 27.02.2017

kategorija: Razpisi

  Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v občini Divača v obdobju 2014-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2014 in 29/2015), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008 in 3/2013), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2017), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/2004) in odločitve Komisije za izpeljavo postopka javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2017, Občina Divača objavlja

 

  

JAVNI RAZPIS  za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača za leto 2017

  

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Divača, in sicer:

sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (UKREP 2) in sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stroškov za realizacijo samozaposlitve (UKREP 3).

 

ROK za predložitev vlog je:

  • za prvo obravnavo do 24.04.2017,
  • za drugo obravnavo do 30.10.2017.

 

Vloge se obravnava do porabe sredstev.

 

Objavljeno: Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24.02.2017 

 

Celotno besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija - samozaposlitev  (pdf)

Razpisna dokumentacija - nova zaposlitev 2017  (pdf)