Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - k.o. Dolnje Ležeče

datum: 22.06.2017

kategorija: Razpisi