javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja

Mnenja in pripombe na predlog modelov vrednotenja nepremičnin, ki je bil javno razgrnjen od 1. oktobra do vključno 30. oktobra 2019, je bilo mogoče posredovati v roku od 1. oktobra 2019 do vključno 15. novembra 2019.

Občina se bo do pripomb javnosti, ki se nanašajo na predlog modelov vrednotenja za vrednostne cone in vrednostne ravni, opredelila ter jih posredovala GURS.

GURS bo do vseh prejetih pripomb zavzela stališče ter ga posredovala Občini. Občina bo prejeta stališča GURS objavila na spletni strani Občine Divača https://www.divaca.si (v rubriki »Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja«) predvidoma do 27.12.2019.