javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja

 Predlog modelov vrednotenja

Mnenja in pripombe na predlog modelov vrednotenja nepremičnin, ki je bil javno razgrnjen od 1. oktobra do vključno 30. oktobra 2019 se lahko oddajo še do vključno 15. novembra 2019.

 

Obrazci za pripombe

JR.MV-1 Pripombe na predlog modelov vrednotenja za vrednostno cono in vrednostno raven priponka JR.MV-1

Izpolnjen obrazec se pošlje Občini Divača

-         na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača ali

-         skeniranega na elektronski naslov obcina@divaca.si ali

-         se odda na kraju razgrnitve (v sprejemni pisarni občine v poslovnem času).

 

JR.MV-2 Splošne pripombe na predlog modelov vrednotenja priponka JR.MV-2

Izpolnjen obrazec se pošlje GURS

-         na naslov Geodetska uprava RS - Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali

-         skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.