KRAJEVNA SKUPNOST SENOŽEČE

Naslov:
Senožeče 75
6224 Senožeče

Matična številka:
5032415

Davčna številka:
17255848

Št. računa - EZR:
01219-6450791216

Tel. št.:
05 765 50 63

E-naslov:  

Predsednik:  Edvin Škamperle 
GSM:               031 380 444

Podpredsednik:  Jovo Ferfila


Člani:
Jovo Ferfiila
Tina Kastelic Gušić
Katarina Kleva
Nataša Može
Edvin Škamperle
Barbara Humar
Anton Franetič
Sebastjan Margon
Matjaž Tašič