KRAJEVNA SKUPNOST DIVAČA

Naslov:
Kraška cesta 67
6215 Divača

Matična številka:
5018846

Davčna številka:
41097777

Št. računa - EZR:
01219-6450791022

Tel. št.:


E-naslov:  

Predsednik:   Benjamin Škrlj
GSM:                041 - 807 391


Podpredsednik:   Vinko Mahnič


Člani:

Ana Marija Prelc

Tatjana Gombač

Tanja Gec

Vinko Mahnič

Benjamin Škrlj