KRAJEVNA SKUPNOST VREME

Naslov:
Famlje 3
6217 Vremski Britof

Matična številka:
5032628

Davčna številka:
11894261

Št. računa - EZR:
01219-6450791313

E-naslov:   

Predsednica:  Jana Trebec 
GSM:                  031 632 813

Podpredsednik:  Barbara Race

Člani:

Dejan Hreščak
Aljoša Franetič
Stanko Cerkvenik
Peter Skuk
Dinko Ružič
Drago Županc
Jana Trebec
Martin Prelc
Barbara Race