KRAJEVNA SKUPNOST VREME

Naslov:
Famlje 3
6217 Vremski Britof

Matična številka:
5032628

Davčna številka:
11894261

Št. računa - EZR:
01219-6450791313

E-naslov:   

Predsednica:  Jana Trebec 
GSM:                  031 632 813

Podpredsednik:  Matevž Franetič

Člani:

Dejan Hreščak
Andrej Prelc
Robert Magajna
Bojan Skalec
Klavdijo Skuk
Matevž Franetič
Jana Trebec
Martin Prelc
Miran Čajko