KRAJEVNA SKUPNOST MISLIČE

Naslov:
Misliče 24
6217 Vremski Britof

Matična številka:
5029830

Davčna številka:

95956158

Št. računa - EZR:
01219-6450791119

E-naslov:  


Predsednik:   Andrej Dekleva
GSM:                041 821 503

Podpredsednik:  Mirko Grlica

Člani:

Mirko Grlica

Mitja Ivančič

Andrej Dekleva