KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJE LEŽEČE

Naslov:

Dolnje Ležeče 62
6215 Divača

Matična številka:
2482843

Davčna številka:
83891196

Št. računa - EZR:
01219-6000000109
 

E-naslov:  

Predsednik:   Bruno Bombač
GSM:               031 666 863

Podpredsednik:  Iztok Grandič

Člani:

Bruno Bombač

Iztok Grandič

Nika Maslo