Delo v mandatu 2010-2014

Nadzorni odbor Občine Divača v mandatu  2010 - 2014:

 

  • Alda Čehovin (predsednica)
  • Milenko Šukalo (član)
  • Jasmina Ivančič (članica)


Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Divača

Sklep o imenovanju nadomestne članice Nadzornega odbora

 

Zapisniki Nadzornega odbora Občine Divača

Zapisnik 1. seje NO - 04.04.2011

Zapisnik 2. seje NO - 18.04.2011

Zapisnik 3. seje NO - 16.04.2011

Zapisnik 4. seje NO - 13.09.2011

Zapisnik 5. seje NO - 09.02.2012

Zapisnik 6. seje NO - 17.04.2012

Zapisnik 7. seje NO - 14.05.2012

Zapisnik 8. seje NO - 29.05.2012

Zapisnik 9. seje NO - 28.06.2012

Zapisnik 10. seje NO - 05.10.2012

Zapisnik 11. seje NO - 30.11.2012

Zapisnik 12. seje NO - 07.06.2013

Zapisnik 13. seje NO - 04.10.2013

Zapisnik 14. seje NO - 27.01.2014

Zapisnik 15. seje NO - 25.04.2014

Zapisnik 16. seje NO - 23.06.2014

Zapisnik 17. seje NO - 27.10.2014Izvedeni nadzori:

1. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2010

2. Investicija "Kanalizacija Divača I.faza"

3. Investicija "Sanacija vodovodnega omrežja na Barki"

4. Investicija "Vrtec v Divači"

5. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2011

6. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2012

7. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2013

 8. Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Barka za leto 2013

9. Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Divača za leto 2013