Delo v mandatu 2014-2018

 Nadzorni odbor Občine Divača v mandatu 2014-2018:

  • Vesna Maslič          (predsednica)
  • Drago Božac          (član)
  • Bojan Boštjančič  (član)
  • Mario Benkoč       (član)  (od 16.12.2016 dalje)    -   (Emil Kač do 15.12.2016)
  • Viljem Gerželj        (član)

 

Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Divača

Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Občine Divača

Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Občine Divača 

 

Zapisniki Nadzornega odbora Občine Divača

Zapisnik 1. seje NO - 12.01.2015

Zapisnik 2. seje NO - 21.01.2015

Zapisnik 3. seje NO - 21.04.2015

Zapisnik 4. seje NO - 23.06.2015

Zapisnik 5. seje NO - 30.09.2015

Zapisnik 6. seje NO - 22.12.2015

Zapisnik 7. seje NO - 17.02.2016

Zapisnik 8. seje NO - 07.04.2016

Zapisnik 9. seje NO - 03.05.2016

Zapisnik 10. seje NO - 

Zapisnik 11. seje NO - 

Zapisnik 12. seje NO - 

Zapisnik 13. seje NO - 

Zapisnik 14. seje NO - 

Zapisnik 15. seje NO - Izvedeni nadzori:

1. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2014

2. Investicija "Večnamenska dvorana Senožeče"

3. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2015

4. Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Misliče za leto 2015"

5. Investicija "Obnova TIC v Škocjanu in vaškega trga"

6. Investicija "Obnova stare šole v Divači"

  • Sklep o izvedbi nadzora
  • Končno poročilo

7. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2016

  • Sklep o izvedbi nadzora
  • Končno poročilo