Uslužbenci

Sprejemna pisarna – vložišče

Suzana Škrlj
SUZANA ŠKRLJ, dipl. upr. org.
Svetovalka 


E-naslov: obcina@divaca.si

 

Glavna pisarna

Tatjana Cerkvenik
TATJANA CERKVENIK, poslovni sekretar
Svetovalka 

E-naslov: tatjana.cerkvenik@divaca.si

 

Okolje, prostor in prostorsko planiranje

Alenka Kovačič
mag. ALENKA KOVAČIČ
Višja svetovalka 
 
E-naslov: alenka.kovacic@divaca.si 


Obrazci:

 

Gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Nataša Macarol
mag. NATAŠA MACAROL
Višja svetovalka 

E-naslov: natasa.macarol@divaca.si

Obrazci:


Družbene dejavnosti

Romana Derenčin
ROMANA DERENČIN, univ.dipl.ped.
Višja svetovalka 
 
E-naslov: romana.derencin@divaca.si

Obrazci:

 

Razvoj, prijave na EU razpise


Zdenka Hreščak
ZDENKA HREŠČAK, univ. dipl. ekon.
Višja svetovalka

E-naslov: zdenka.hrescak@divaca.si

 

Finance

Tamara Kljun
TAMARA KLJUN, poslovni sekretar
Finančnik VI

E-naslov: racunovodstvo@divaca.si


Vesna Pavlovčič
VESNA PAVLOVČIČ, dipl. ekon. (UN)
Višja svetovalka 

E-naslov: vesna.pavlovcic@divaca.si

 

Vzdrževanje

DARVIN KRALJIČ
Hišnik  IV