Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača

Občinski svet Občine Divača je na 21. redni seji, dne 14.03.2018, sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Divača, ki je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 14/2018 in na spletni strani Občine Divača.

Občinski prostorski načrt Občine Divača je začel veljati s 30.05.2018.

Vpogled v namensko rabo prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt, je zagotovljen preko spletnega pregledovalnika PISO, vpogled v ostale dele prostorskega akta – grafični del ter obvezne priloge prostorskega akta pa je omogočen na sedežu Občine Divača v času uradnih ur.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Divača.pdf