Začetek postopka – sklep župana

Postopek priprave OPN se začne s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu in sosednjim občinam.

Sklep župana

Sprememba sklepa župana