Dopolnjen osnutek OPN

Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora občina dopolni osnutek OPN. Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.