Predlog OPN

Ob upoštevanju stališč do pripomb in predlogov javnosti občina pripravi predlog občinskega prostorskega načrta.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur.l. RS, št. 33/2007)