Sprejem OPN

OPN sprejme občinski svet z odlokom, ki ga objavi v uradnem glasilu.