Prostorske delavnice

Prostorske delavnice so namenjene aktivnemu vključevanju javnosti v fazi priprave osnutka OPN (načelo javnosti!)

2 fazi:

  • pripravljalna (julij 2009) – predstavljena strokovna izhodišča
  • izvedbena (avgust 2009) – evidentirane pobude