KS Barka in KS Misliče

Kartografsko gradivo - situacije po naseljih

naselje Barka
naselji Misliče in Vareje
naselje Kozjane
naselje Vatovlje

Utrinki z delavnic

opn_foto_KS Barka in Misliče_2 opn_foto_KS Barka in Misliče_1

opn_foto_KS Barka in Misliče_3 opn_foto_KS Barka in Misliče_4