Delovna telesa

1. ODBORI

1.1. ODBOR ZA FINANCE  

 • Dobrivoje Subić
 • Klemen Delak
 • Ivan Kovačič
 • Mirjam Frankovič Franetič 
 • Damijana Gustinčič 

Sklep o imenovanju Odbora za finance


1.2.  ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO 

 • Nives skuk
 • Mirjam Frankovič Franetič
 • Bruno Kocjan
 • Jernej Franc Premrl
 • Urša Skerbiš Štok

Sklep o imenovanju Odbora za negospodarstvo


1.3. ODBOR ZA GOSPODARSTVO  IN  OKOLJE

 • Martin Prelc
 • Klemen Delak
 • Jernej Franc Premrl
 • Dobrivoje Subić
 • Benjamin Škrlj

Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in okolje

 

1.3. ODBOR ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO  IN TURIZEM

 • Martin Prelc
 • Klemen Delak
 • Jernej Franc Premrl
 • Dobrivoje Subić
 • Benjamin Škrlj

Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

 

1.4. ODBOR ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN OKOLJE

 • Klemen Delak
 • Martin Prelc
 • Bruno Bombač
 • Andrej Dekleva
 • Drago Škamperle

Sklep o imenovanju Odbora za prostorsko načrtovanje in okolje


1.5. STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 • Ivan Kovačič
 • Urška Florjančič
 • Jernej Franc Premrl

Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije

 

2.  KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • Damijana Gustinčič
 • Bruno Bombač
 • Bruno Kocjan
 • Nives  Skuk
 • Urša Skerbiš Štok

 Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 3. OBČASNA DELOVNA TELESA