Delovna telesa

1. ODBORI

1.1. ODBOR ZA FINANCE  

 •  Dobrivoj Subič
 • Urška Florjančič
 • Drago Škamperle
 • Mirjam Frankovič 
 • Franetič Damijana Gustinčič 

Sklep o imenovanju Odbora za finance


1.2.  ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO 

 • Mirjam Frankovič Franetič
 • Nives Skuk
 • Matija Potokar, od 29.3.2017 dalje (Matej Bezeljak do 27.9.2016)
 • Benjamin Škrlj
 • Jovo Ferfila

Sklep o imenovanju Odbora za negospodarstvo

Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za negospodarstvo


1.3. ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN OKOLJE

 • Drago Škamperle
 • Jernej Premrl
 • Dobrivoj Subič
 • Martin Prelc
 • Aleš Franetič 

Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in okolje


2. STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 • Urška Florjančič
 • Martin Prelc
 • Jovo Ferfila

Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije

 

3. KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • Damijana Gustinčič
 • Jernej Franc Premrl
 • Benjamin Škrlj
 • Matija Potokar, od 29.3.2017 dalje (Matej Bezeljak do 27.9.2016)
 • Nives  Skuk

 Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 Sklep o imenovanju nadomestnega člana KMVI

 

4. OBČASNA DELOVNA TELESA