Sklep o ceni za čiščenje odpadnih voda

datum: 30.12.2002

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o ceni za čiščenje odpadnih voda

Uradni list Republike Slovenije, št. 118/2002

Na podlagi 32. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) in sklepa Občinskega sveta občine Divača št. OS 32/05, izdaja župan Občine Divača
S K L E P
1
Cena za čiščenje odpadnih voda v Občini Divača znaša 92 SIT na m3 odpadne vode.
Cena velja za vse uporabnike, ki so priključeni na čistilne naprave v Občini Divača.
2
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po dnevu objave v Uradnem listu RS.

Št. 1260/2002
Divača, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.