Sklep o potrditvi mandata

datum: 05.08.2005

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o potrditvi mandata
Uradni list Republike Slovenije, Št. 74/2005

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, je Občinski svet občine Divača na 4. izredni seji dne 12. 7. 2005, sprejelS K L E P1Potrdi se mandat članice Občinskega sveta Mojce Može-Škapin, rojene 28. 11. 1966, stanujoče Potoče 1, 6224 Senožeče.2Ta sklep velja takojŠt. 4/01Divača, dne 12. julija 2005.

Župan občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l.r