Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača

datum: 13.12.2001

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 101/2001

Na podlagi določil 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) in na podlagi 50. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 59/99, 61/99) je Občinski svet občine Divača na 26. redni seji z dne 22. 11. 2001 sprejel naslednji
S K L E P
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2002 znaša 0,678 SIT.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 26/01
Divača, dne 22. novembra 2001.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.