Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2005

datum: 23.12.2004

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2005

Uradni list Republike Slovenije št. 137/2004

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) in na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradna objava Primorske novice št. 46/97, 1/98 in Uradni list RS, št. 66/03) je Občinski svet občine Divača na 19. redni seji z dne 23. 12. 2004 sprejel naslednjiS K L E P1Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2005 znaša 0,926 SIT.2Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.Št. 19/01Divača, dne 23. decembra 2004.Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.